• HOME
  • Company
  • Domestic and Overseas Organization

Head Office Organization

Domestic Organization

Seoul Head Office

Seoul Head Office 9, World Cup buk-ro 56-gil, Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea
TEL +82-2-3454-1911 FAX +82-2-3454-1912

Busan factory

Busan factory 151-1, 393(4496-1, Daejeo-2-dong) Gonghang-ro, Gangseo-gu, Busan, Korea
TEL +82-51-831-2612

Ulsan Branch

Ulsan Branch 104, Hwahap-ro, Nam-gu, Ulsan, Republic of Korea
TEL 052-265-1912 FAX 052-268-1912

Overseas Corporation (CDSSUBSEA)

Overseas Corporation
CDSSUBSEA
10 Ubi Crescent #06-18 Ubi Techpark, Singapore 408564
TEL +65 6593 4316 FAX +65 6749 9370

Overseas Corporation (MIFSB(Mohamad Iqbal Firdaus Sdn Bhd)

Overseas Corporation
MIFSB(Mohamad Iqbal Firdaus Sdn Bhd
Lot No. 8989, Unit 1, First Floor, Block A, Jalan Pandan 7, Kg. Pandan, Kuala Belait KA 1931, Brunei Darussalam